КЊИЖЕВНА РАДИОНИЦА

Књижевна радионица је намењена полазницима од 16 до 29 година.
Да бисте се пријавили, потребно је да упутите мејл на dubravka.matovic@arlemm.rs.
Молимо Вас да при пријави, поред основних података пошаљете и своју једну причу или три песме.

Рад фестивалске књижевне радионице кретаће се у два смера, који ће за ову прилику бити названи: аналитички и практични. Аналитички део подразумева заједничко читање и тумачење одабраних песничких и прозних текстова савремене, превасходно домаће књижевности, којима ће се полазницима представити шира поетичка палета како подстицајних тако и (данас) преовлађујућих модела, стилова и формација. Конкретно, избор ће обухватити неоавангардне, (пост)модернистичке, (транс)реалистичке и аутофикционалне текстове и понудити полазницима различите стилске и узоре и могућности. Сама анализа текстова ће бити што је могуће детаљнија, како би се учесницима радионице показао сав значењски потенцијал сваког појединачног текста.

Радни списак песника и писаца чија ће се дела анализирати: Раша Ливада, Милутин Петровић, Јован Зивлак, Војислав Деспотов, Срђан Ваљаревић, Саша Јеленковић, Кено, Набоков и др. Треба поновити да је избор отворен, и у том смислу прилагодљив и подложан изменама и предлозима, који ће се на самим часовима евентуално појавити као потенцијално занимљивији.

Практични део подразумева рад на текстовима полазника. Овај рад с једне стране значи анализу и предлоге другачијих језичко-стилских решења, разраду мотива, индивидуалног стила, и уопште све оне равни које спадају у тзв. занат писања, и у том сегменту ће радити сви са свима. Са друге стране пак, биће усредсређен на уобличавање уметничке самосвести, односно: рад на освешћивању сваког полазника у вези са најтемељнијим питањима књижевности и писања: шта пишем, зашто пишем, шта желим да искажем, како желим то да искажем, зашто желим баш на један а не на други начин да (се) искажем итд.

Исто тако, полазницима ће се на неком од првих састанака понудити једна тема, на коју би свако од њих требало да до краја радионице напише по један текст (песму, причу, есеј или драмски текст). Том стилском вежбом нагласиће се додатно занатска страна писања, као и, још и више, различити уметнички сензибилитети полазника. Рад на тим двема равнима: занату и самосвести, и јесте основни циљ радионице.

АРЛЕММ задржава права на измене.