Катарина Хаџи Антић Татић

Факултет музичке уметности – Београд

Катарина Хаџи-Антић Татић рођена је у Београду. Завршила је студије клавира у класи проф. Јасмине Гавриловић на Факултету музичке уметности у Београду.
Као камерни музичар наступала је у земљи и иностранству и остварила је трајне снимке за радио и телевизију. Сарађивала је са бројним истакнутим домаћим и страним уметницима. Поред клавирске сарадње са инструменталистима и певачима, бавила се и педагошким радом, као професор клавира и камерне музике. Од 2000. године ангажована је на Факултету музичке уметности у Београду као уметнички сарадник на Катедри за гудачке инструменте.