Бранкица Виторовић

Секретар и представник за јавност

Бранкица Виторовић рођена је 1985. године. Основно и средње школско обарзовање завршила је у Ариљу, а након тога је дипломираала на Учитељском факултету у Ужицу 2009. године. Свој професионални пут започела је 2009. године у Основним школама у Ариљу и околини.

Од 2011. до 2013. године, ради у Народној библиотеци у Ариљу, на дечијем одељењу, где се исказује као аутор великог броја програма из области културно-образовног стваралаштва за децу и младе.

Своје професионално опредељење од 2013. године, усмерила је даље у правцу рада са децом и то као професор разредне наставе.

2013. године радила је у ОШ „Светозар Марковић“ у Београду;

Од 2010. године ради на пројекту АРЛЕММ; Ариљска летња музичка манифестација, као представник за јавност, а од 2013. године као генерални секретар пројекта.

Својим радом на пројекту АРЛЕММ, обухватила је готово све сегменте функционисања и организовања великих манифестационих догађаја. Кроз писање пројеката, представљање у јавности, путем радијских и телевизијских емисија, осмишљавање промоција широм Србије, вођење јавних програма, концерата и фестивала, стекла је велико искуство, како у раду са децом и младима, тако и са познатим и реномираним професорима и уметницима

Ангажована је на пројектима који промовишу културу и уметност у целини, а од 2014. године и као генерални секретар Завичајног друштва Ариљаца и пријатеља Ариља у Београду. У периоду 2016-2019. године председник је Завичајног друштва Ариљаца и пријатеља Ариља у Београду, а од 2019. године члан Извршног одбора тог Друштва.

Од 2014. године ради у ОШ „Свети Сава“ у Београду.