Александар Тодоровић

Академски сликар

Александар Тодоровић је рођен у Ариљу 1968.године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду 1995.године. Члан је УЛУПУДС-а од дана дипломирања, и члан је ДАУ-а (Друштво ариљских уметника). Тренутно је у сталном радном односу у Уметничкој школи у Ужицу, као наставник уже и општестручних предмета на смеру „конзерватор културних добара“.
Самостално је излагао 18, а колективно 29 пута. Учесник је многих ликовних колонија, организатор многих изложби и реализатор многих пројеката.
ЗБИРКЕ: Народни музеј – Београд, Народни музеј – Зајечар, Народни музеј – Ужице, Музеј СПЦ, Завичајни музеј – Прибој, Музеј на отвореном Старо село – Сирогојно, КЦ Горњи Милановац, КЦ Чајетина, КЦ Велика Плана, КЦ Ариље, многе приватне збирке код нас и широм света…
Када је у питању рад са децом, у просвети је од 1997.године, најпре у сеоским школама у околини Ариља, основној и средњој школи у Ариљу; тренутно је у сталном радном односу у Средњој уметничкој школи у Ужицу.
Руководилац је уметничке радионице, за децу узраста 5-6 година, у дечијем вртићу у Ариљу, у оквиру које, заједно са децом, црта, слика, израђује накит, уређује позориште сенки, израђује различите лутке… (каталогизовано и публиковано).
За Комисију за превенцију болести зависности у Ариљу, дуги низ година ради као један од руководилаца сликарске и вајарске радионице, и као руководилац текстилно-дизајнерске радионице, приликом којих деца, под његовим руководством, бирају материјале, израђују скице за моделе, шнитове, кроје и шију, што је већ резултирало модном ревијом у Дому културе у Ариљу (публиковано).
Дугогодишњи је сарадник удружења ИМПУЛС (Удружење лица са посебним потребама из Ариља) и сарађује са Друштвом за ометене у развоју из Прибоја.
Ментор је дечије међународне ликовне колоније ЈАГАРТ, под покровитељством Завичајног музеја из Прибоја, која је одобрена од стране Министарства просвете.
Од до сада реализованих пројеката се истиче учешће у пројекту Отворени пут Е761 и пројекту Трагови – чији је аутор и координатор, а који је од стране финансијера и учесника оцењен као веома успешан (каталогизовано и публиковано)…