Тања Драшкић Савић

Мајстор фотографије

Тања Драшкић Савић је рођена у Ариљу 1973.године. Дипломирани је мајстор уметничке фотографије. Добитник је бројних награда на националним и интернационалним такмичењима, учесник и аутор неколицине изложби.

Својом битношћу издвајају се награде:

  • награда за колекцију на Интернационалном фестивалу професионалне фотографије 2001.године у Београду
  • прва награда за фотографију на Интернационалној изложби фотографије „Жене ствараоци слике“2003.године у Мексику
  • друга награда за фотографију у боји на Руско-српском бијеналу фотографија 2006.године у Београду
  • гранд при победник у категорији портретна фотографија и гранд при победник у категорији венчана фотографија на Изложби дипломираних мајстора фотографије из југоисточне Европе и Србије 2007.године у Београду