Милка Младеновић

Удружење МУЗИКУС
Дипломирани филолог, са дугогодишњим искуством рада у финансијском и банкарском сектору.
Од оснивања манифестације АРЛЕММ ангажована на пословима финансијског планирања, као и анализирања и припреме пројектне документације.
Носилац бројних и признања и сертификата за образовање и постигнуте резултате.